Obiective

  • Facilitarea adaptării studenţilor la particularităţile mediului academic, în particular la  contextul specific Universităţii Babeș-Bolyai;
  • Oferirea de suport psihoeducaţional studenților pentru depăşirea dificultăţilor academice;
  • Identificarea dinamicii nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a studenților;
  • Oferirea de consultanţă pentru identificarea şi valorificarea oportunităţilor de dezvoltare personală și profesională;
  • Consultanţă de specialitate, la cerere, oferită pentru alte instituţii şi organizaţii din comunitatea academică.
  • Colectarea şi diseminarea celor mai noi practici, studii şi cercetări educaţionale şi vocaţionale
  • Încurajarea şi iniţierea unor cercetări menite să fundamenteze şi să dezvolte practici de consiliere în conformitate cu cercetările actuale.
  • Iniţierea şi /sau participarea la proiecte şi activităţi naţionale şi internaţionale axate pe consilierea psihoeducaţională şi vocațională
  • Colaborare cu organizaţii naţionale şi internaţionale care au obiective comune cu cele ale CCSE.

***

Raport CCSE 2017-2018

Raport CCSE 2018-2019

Raport CCSE 2019-2020